ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

13-16 Ιουνίου 2016 (Ληξούρι) • 15 Φεβρουαρίου 2017 (Αργοστόλι)28 Φεβρουαρίου 2017 (Καλαμάτα)

1ο Συνέδριο & Σχολείο 2ο Συνέδριο & Σχολείο 3η Ενημερωτική Ημερίδα

CEPHALONIA CONFERENCE SERIES

for scientists

«Επιστημονικές εισηγήσεις σε θέματα που άπτονται των πιο πρόσφατων εξελίξεων στη μελέτη των καταστρεπτικών σεισμών στην περιοχή του Ληξουρίου, της σεισμικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Κεφαλονιά  και των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης.»

new_imageedit

for students

«Θεματικά σεμινάρια και εισαγωγή στις βασικές αρχές της σεισμολογίας και συναφών γεωδυναμικών φαινομένων. Εκπαίδευση σε θέματα σεισμολογίας και αντιμετώπισης των συνεπειών.»

 • Ενημερωτικά σεμινάρια αντιμετώπισης των συνεπειών των σεισμών.
 • Επιστημονικές εισηγήσεις με θέμα τον σεισμό της Κεφαλλονιάς.
 • Εκπαίδευση σε σεισμολογικά θέματα.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Βασικές αρχές της Σεισμολογίας και διερεύνησης του εσωτερικού της Γης
 • Βασικές αρχές της Δορυφορικής Γεωδαισίας
 • Σεισμολογικά δίκτυα και προσδιοριμός σεισμικών παραμέτρων
 • Πρόγνωση Σεισμών
 • Σεισμικότητα της Κεφαλλονιάς
 • Tsunami
 • Σεισμοτεκτονικό καθεστώς Ελληνικού τόξου
 • Εδαφική Παραμόρφωση
 • Σεισμός και Συνοδά φαινόμενα
 • Σεισμός και Πολιτική Προστασία